top of page

Onderzoekers bereiken positief resultaat bij muizen met AHC door gentherapie!


Het AAV gentherapie project, uitgevoerd door onderzoekers van het Mikatie Lab (Duke University), heeft een belangrijke doorbraak bereikt. Nadat het al eerder was gelukt een functionele kopie van het gen, dat AHC veroorzaakt, te maken en verpakken in een goedaardig virus (AAV/vector), heeft men deze zowel bij normale muizen als bij muizen met AHC (met de D801N-mutatie) geïnjecteerd.


De muizen kregen de injecties op de leeftijd van 10 dagen (P10), wat overeenkomt met de vroege kindertijd bij mensen, de leeftijd waarop AHC gewoonlijk wordt gediagnosticeerd. De muizen werden vervolgens getest op de leeftijd van 40 dagen (P40, vroege volwassenheid) en 70 dagen (P70, midden volwassenheid).


De bevindingen waren als volgt:

  1. Verhoogde ATP1A3-expressie en -functie : Er was een sterke expressie van het geïnjecteerde gen in hersengebieden dicht bij de injectieplaatsen met een toename van de enzymactiviteit van het ATP1A3 ATPase.

  2. Verhoogde levensduur: het was al bekend dat zonder behandeling ongeveer de helft van de D801N-muizen rond de leeftijd van 70 dagen sterft. In deze studie overleefden alle D801N-muizen die met de actieve vector waren behandeld de studieperiode. Aan de andere kant stierf, zoals verwacht, de helft van de D801N-muizen die de actieve vector niet hadden gekregen.

  3. Verbeterde neurologische functie : op P40 was er een vermindering van verlammingsaanvallen en een significante verbetering in de balans van de muizen die de actieve vector ontvingen.

  4. Verbetering van de neurologische functie was slechts gedeeltelijk : op de leeftijd van 70 dagen bleef slechts een minimaal effect op het evenwicht bestaan ​​en werd geen effect op hemiplegie-aanvallen waargenomen. Ook verbeterden niet alle neurologische functies op beide leeftijden (inclusief induceerbare dystonie, kracht en geheugen op een leeftijd van 40 dagen of 70 dagen, wat niet verschilde tussen de behandelde groep en de controlemuizen).

Wat toont dit aan?

Deze studie toont aan dat gentherapie , als proof of concept, gunstige effecten kan hebben bij muizen met de meest voorkomende mutatie die AHC bij mensen veroorzaakt. Dit moedigt toekomstig onderzoek aan om de vector te verbeteren om meer expressie van ATP1A3 in de hele hersenen mogelijk te maken (niet alleen in gebieden dicht bij de injectieplaatsen) voor langere tijd om nog meer effecten te krijgen waardoor vertaling naar menselijke proeven mogelijk wordt.


Dit lijkt wellicht een kleine stap, maar het is wel degelijk een hele grote. Het betekent dat het zinvol is om het gentherapie onderzoek door te zetten naar de volgende fasen!

Zie ook ons eerdere nieuwsbericht 'Baanbrekend onderzoek naar AHC'


door Prof.Mohamad Mikati (Duke University, Durham NC, VS)


lees het originele rapport in pdfReferentie: Hunanyan AS, Kantor B, Puranam RS, Elliott C, McCall A, Dhindsa J, Pagadala P, Wallace K, Poe J, Gunduz T, Asokan A, Koeberl DD, ElMallah MK, Mikati MA.Adeno-Associated Virus-Mediated Gentherapie in de Mashlool, Atp1a3Mashl / +, muismodel van alternerende hemiplegie bij kinderen. Hum Gene Ther. 2021 12 februari doi: 10.1089 / hum.2020.191. E-publicatie voorafgaand aan druk. PMID: 33577387. koppeling

bottom of page