Onze laatste berichten

Tags

BAANBREKEND ONDERZOEK NAAR AHC

Op 13 en 14 oktober vond alweer het zevende symposium over AHC plaats in Chicago. Dit is een jaarlijkse wetenschappelijke conferentie, waar mensen die onderzoek doen naar AHC van over de wereld bij elkaar komen om hun bevindingen te delen. Dit jaar is een nieuw innovatief gentherapieproject gepresenteerd, dat tot een genezing van AHC kan leiden!

AHC wordt veroorzaakt door een mutatie in het ATP1A3 gen. Bij gentherapie wordt er een eenmalige injectie in de het ruggenmerg toegediend, waarmee de disfunctie, die wordt veroorzaakt door het gemuteerde ATP1A3-gen, permanent wordt gecorrigeerd. In tegen

stelling tot geneesmiddelen richt gentherapie zich op het oplossen van de oorzaak van het probleem en herstelt deze. Een vergelijkbare aanpak is al succesvol geweest bij andere ziekten, zoals de ziekte van Batten, Friedreich's Ataxia, Niemann-Pick-ziekte, het Rett-syndroom, etc.

Het project bestaat uit zes stappen, die doorlopen moeten worden voordat we deze therapie daadwerkelijk bij kinderen en volwassenen met AHC kunnen toepassen:

1. Therapieontwikkeling

In de ontwikkelingsfase van de therapie wordt een functionele kopie van het gen, dat AHC veroorzaakt, verpakt in een goedaardig virus (AAV), dat is ontworpen om neuronen veilig en efficiënt te transformeren. Deze ontwikkelen en produceren van deze virale vector kost ongeveer $ 35.000.

2. Pre-klinisch onderzoek

In de preklinische onderzoeksfase wordt de therapie bij muizen getest op veiligheid en werkzaamheid. Er zijn muizen met de ziekte AHC ontwikkeld, die worden geïnjecteerd met een therapeutische dosis van het virus dat functionele genen bevat. De muizen worden zorgvuldig gevolgd om de geschiktheid van de behandeling te bepalen. Dit pre-klinische testen kost ongeveer $ 750.000.

3. Toxicologiestudie

Alvorens mensen te injecteren moet de therapie worden getest op ratten en apen onder door de VS goedgekeurde FDA-voorwaarden, zodat voldaan kan worden aan de hoogste normen van veiligheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat het product veilig is voor toediening aan kinderen tijdens klinische onderzoeken. Een gecontracteerd toxicologisch onderzoek bij ratten kost $ 600.000.

4. GMP Vector-productie

Het productieproces voor het virus moet voldoen aan de GMP standaard. Good Manufacturing Practice (GMP) is een systeem om ervoor te zorgen dat producten consistent worden geproduceerd en gecontroleerd volgens kwaliteitsnormen. Het is ontworpen om de risico's van de farmaceutische productie van het virus, die niet kunnen worden geëlimineerd door het testen van het uiteindelijke product, te minimaliseren. De kosten van deze productie zullen $ 1,6 miljoen tot $ 2,4 miljoen zijn.

5. Proefontwerp

Een toegewijd team van gespecialiseerde AHC-artsen en een preklinisch team van wetenschappers zullen gezamenlijk een klinisch protocol ontwerpen, waarin wordt vastgelegd hoe de proef zal worden uitgevoerd, hoe de follow-up van de patiënt zal worden behandeld, hoe gegevens zullen worden verzameld en hoe het succes zal worden bepaald.

6. De klinische proef

De klinische proef zal betrekking hebben op het leveren van het virus en de bijbehorende therapeutische belasting rechtstreeks naar de spinale vloeistof voor snelle toediening aan de hersenen. Deze virale vector zal ontworpen zijn om zoveel mogelijk neuronen in de hersenen te transformeren, en de disfunctie te behandelen die geassocieerd is met elk gemuteerd gen. Het proefontwerp en de uitvoering kost $ 1,0 miljoen tot $ 1,5 miljoen.

Betrokken partijen

Bij het project werken wetenschappers uit de universitaire wereld samen met private labfaciliteiten, waardoor we hopen dat deze stappen snel(ler) kunnen worden doorlopen. Bij elke stap zijn vooraanstaande en toonaangevende onderzoeksinstituten betrokken. De toxicologische studie zal worden uitgevoerd door een marktleider in geneesmiddelenveiligheid en bioanalytische studies. Twee grote ziekenhuizen, die gespecialiseerd zijn in AHC, zijn de voornaamste kandidaten voor eerste klinische onderzoeken bij mensen.

Het gehele project zal naar verwachting 4 tot 5 miljoen dollar kosten. De AHC Vereniging Nederland zal dankzij uw bijdragen in 2019 waarschijnlijk een donaties aan dit onderzoek doen!

AHC Vereniging Nederland

Adres:

Dr. Willem Vosstraat 5

3172 VK Poortugaal

Nederland

+31(0)105012505

info@ahckids.nl

KvK nummer: 24378037

IBAN: NL68 INGB 0004 5169 59

©2018  AHC Vereniging Nederland. 

  • Facebook AHCkidsNL